OPĆA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Napravi SVIJET VOĆA i ORAŠASTIH PLODOVA”


1. Organizator

1.1. Organizator je donio odluku o organiziranju nagradnog natječaja pod nazivom „Napravi SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA“ (U daljem tekstu „Natječaj“), koji će se provesti po ovdje utvrđenim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Natječaja je „Napravi SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA“, a organizira ga EuroCompany99 d.o.o., Hrašljani 15, Ljubuški, Bosna i Hercegovina.

1.3. Natječaj se organizira na teritoriju Bosne i Hercegovine.


2. Pravo učešća na Natječaju

2.1. Pravo učešća – „Učesnik“ na nagradnom natječaju imaju slijedeća lica:

2.2. Pravo učešća na Natječaju nemaju slijedeća lica:


3. Trajanje natječaja

3.1. Natječaj počinje 26.10.2020. u 00:00 sati i završava se 26.12.2020. u 23:59 sati.

3.2. Lista dobitnika nagrada bit će na sajtu www.svijetvoca.com po završetku natječaja.


4. Mehanizam nagrađivanja i vrste nagrada

4.1.Da bi učesnik učestvovao u nagradnom natječaju potrebno je da na sajtu svijetvoca.com na ponuđenom tanjuru kreira proizvoljni „crtež – rad“ od unaprijed ponuđenih oblika.

4.1.1. Kako se vrši kreiranje? Kreiranje se vrši jednostavnim prevlačenjem i slaganjem neograničenog broja oblika na ponuđeni tanjur. Na naslovnoj strani sajta možete pogledati video uputstvo.

4.1.2. Jedna osoba ima pravo napraviti neograničen broj „crteža – radova“ na tanjuru.

4.2. Nagradni fond nagradnog natječaja „Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA“

  1. Prva nagrada – 1 x 1000 KM koji su u poklon kartici banke
  2. Druga nagrada – 1 x električni trotinet
  3. Treća nagrada – 5 x nutribullet

Organizator nabavlja sve nagrade od treće strane i nije odgovoran za njihovu ispravnost. Uz sve nagrade koje stižu u originalnom pakovanju, dobitnici će dobiti uputstva za upotrebu, aktiviranje i slično, kao i prateću dokumentaciju u obliku garancije i kontakte trećih lica od kojih je organizator nagrade nabavio.

4.3. Način nagrađiavanja nagradnog natječaja „Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA“

  1. Prvu nagradu biraju posjetitelji sajta glasanjem u galeriju za omiljeni „crtež – rad“. Dobitnik sa najvećim brojem sviđanja – presjek se pravi 26.12.2020. u 23:59 sati.
  2. Drugu nagradu bira stručni žiri koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe organizatora natječaja
  3. Treću nagradu bira stručni žiri koji sačinjavaju 3 zaposlene osobe organizatora natječaja

4.4. Organizator nije odgovoran za sadržaje koje učesnik objavljuje na sajtu www.svijetvoca.com

4.4.1. Ukoliko učesnik primijeti da se na sajtu www.svijetvoca.com ne nalazi njegov kreirani rad, a da je oštećen ili mu nije jasno zašto je uklonjen, može poslati e-mail na hello@svijetvoca.com

4.5. Ukoliko organizator smatra da je crtež – rad „Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA“ neprikladnog sadržaja, ima pravo isti ukloniti bez prethodnog obavještenja učesnika o istom.


5. Način i rok predaje nagrada

5.1. Organizator će nagrade iz članka 4.2. dostaviti dobitnicima nagradnog natječaja na adresu koja je ostavljena prilikom „Napravi svoj SVIJET VOĆA I ORAŠASTIH PLODOVA“ na sajtu www.svijetvoca.com u roku od 45 dana nakon završetka natječaja

5.2. Ukoliko Organizator 7 dana od dana objavljivanja rezultata ne može stupiti u kontakt (telefonski poziv) sa dobitnikom nagrade, automatski stječe pravo pozvati drugog dobitnika.

5.3. Nagrada će se dobiti u vidu poklon bankovne kartice na kojoj će se nalaziti dobitna suma

5.4. Prilikom preuzimanja nagrade, učesnik Natječaja će se legitimirati odgovarajućom osobnom ispravnom (osobna iskaznica ili putovnica). Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

5.5. Osim dobitnika nagradu će moći preuzeti osoba koja ima punomoć izdatu od strane dobitnika, čiji je potpis ovjeren od strane državnog organa (sud ili općina)

5.6. Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 45 radnih dana od momenta poziva od strane Organizatora. Ukoliko to ne učine u navedenom roku, prestaju obveze Organizatora da uruči nagradu.

5.7. Nagradu nije moguće prenijeti na treće lice, odnosno, samo je dobitnik može iskoristiti.

5.8. Organizator snosi troškove dostave nagrade.

5.9. U slučaju nepovoljnih tržišnih uvjeta koji mogu utjecati na uručivanje nagrade dobitniku,nagrada može biti zamijenjena drugom nagradom, koja je slične tržišne vrijednosti, prema procjeni Organizatora.


6. Osobni podaci

6.1. Učestovanjem na Natječaju svaki učesnik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu suglasnost da prima e-mail poštu

6.2. Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i osobni podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, adresa, slika, napravljen oblik, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu osobnost, a vezani su za Natječaj, te da se mogu od strane Organizatora objaviti u tiskanom, zvučnom, digitalnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne suglasnosti učesnika; da se mogu umnožavati u neograničenom broju primjeraka i ponovno objavljivati, kako za vrijeme trajanja tako i nakon isteka Natječaja, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.3. Učesnici i dobitnici nagrada na ovom Natječaju suglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, te se obvezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa vežećim propisima.


7. Pitanja u vezi Natječaja

7.1. Učesnici Natječaja mogu postavljati pitanja u vezi Natječaja isključivo putem e-maila na hello@svijetvoca.com


8. Završne odredbe

8.1. Natječaj se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na sprovođenje i realizaciju Natječaja. U slučaju prekida natječaja zbog nepredviđenih okolnosti, Organizator nije u obvezi da podijeli nagrade.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Natječaja biti obaviješteni putem sajta www.svijetvoca.com

8.3. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Natječaja nadležan je Sud u Širokom Brijegu.

U Ljubuškom, 01.10.2020. godine